Erbjudande i februari!

Först på västkusten att erbjuda HVO100!

Vi kan med glädje meddela att vi blir den första sjömacken på västkusten att erbjuda HVO100. Ett miljövänlig alternativ till vanlig fossil diesel. Tillsammans med våra kunder skall vi minska vår miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart båtliv.

Vad är HVO100? – HVO100 är ett förnybart dieselbränsle som passar i både små och stora dieselmotorer utan anpassning. Råvaran består av rest- och avfallsprodukter. Alla råvaror uppfyller hållbarhetslagen vilket innebär att råvarorna är spårbara och till exempel inte kommer från skövlad mark. HVO framställs genom att råvaran behandlas med vätgas och bildar en syntetisk diesel. HVO har samma bränsleegenskaper som fossil diesel, inga justeringar i båten behöver göras, den har låga emissioner och hög klimatnytta. HVO uppfyller bränslestandarden ASTM D975.

HVO100 kan användas i alla typer av dieselmotorer. HVO100 har utmärkta bränsleegenskaper som högt cetantal (mycket god tändvillighet), hög köldprestanda, samt sotar mindre. Mycket lång lagringsstabilitet då HVO100 enbart innehåller diesel och inte har någon inblandning av andra bränslen. Det blir ingen tillväxt i HVO100. Övergång till HVO kräver ingen omställning eller förberedelse. HVO kan även blandas, samt kombineras med fossil diesel i alla proportioner. HVO kräver inget extra underhåll eller service och fungerar även i dieselvärmare, samt kylaggregat.

FÖRDELAR
HVO minskar växthusgasutsläppen med 90% jämfört med fossil diesel. Emissionerna är avsevärt lägre än från fossil diesel. HVO är inte giftigt för vattenlevande organismer, fritt från svavel och aromatiska kolväten samt sotar mindre. HVO har lite lägre densitet, men uppfyller i övrigt bränslestandarden för svensk MK1 diesel. HVO har goda köldegenskaper och har en vinterkvalitet som klarar -34°C.

LAGRING
HVO kan lagras i flera år utan att kvaliteten försämras. HVO lagras i standardcisterner för diesel och har inget problem med vatten, korrosivitet eller bakterietillväxt. I hantering kan HVO jämföras med blankdiesel.

• HVO 100% helt förnybar
• 0% växthusgasreduktion
• Passar i alla dieselmotorer
• Minskade avgasemissioner, mindre kallstartrök
• Fri från svavel och aromater
• Vinterkvalitet -34°C
• giftigt för vattenlevande organismer
• Ingen tillväxt av alger eller bakterier

 

Vi har även installerat en ny kortterminal vilket ger er möjligheten att tanka dygnet runt trots att butiken är stängd!

 

Gäst i hamnen

Alla frågor rörande gästhamnsplatser och bokning sker via vår hamnkapten 0708-122 622.

Småbåtshamn i inre delen av Fiskebäckskil, ca 2 M sydost om Lysekil. Djup 2-6 meter.

Läs mer Boka gästplats

Besök även våra vänner